Centrum blízkovýchodních vztahů

Centrum blízkovýchodních vztahů bylo založeno v září 2019 jako interní centrum pro výzkum, vzdělávání a poradenství CEVRO Institutu.

Aktuálně

Představujeme nového výzkumného pracovníka PCMR Filipa Sommera

Představujeme nového výzkumného pracovníka PCMR Filipa Sommera

S potěšením vám oznamujeme, že Filip Sommer se připojil k našemu týmu jako výzkumný pracovník Centra blízkovýchodních vztahů Vysoké školy CEVRO. Zaměřuje se na kurdskou politiku, blízkovýchodní bezpečnostní, ekonomickou a politickou scénu zejména v Iráku, Sýrii a Libanonu.

pokračovat
Tomáš Kaválek - foto

Slovo ředitele PCMR

Blízký východ a severní Afrika prochází obdobím významných politických změn, které ovlivňují nejen regionální bezpečnost a stabilitu, ale i mezinárodní politiku. Arabské jaro, které vyústilo v některých zemích ve změnu režimu a vládnutí, přetrvávající ozbrojené konflikty, migrační krize a hrozby islámského radikalismu – to vše jsou témata denně diskutovaná v médiích. Domníváme se, že jim ale chybí dostatek pozornosti v akademické sféře a politické agendě v České republice a střední Evropě a to navzdory dlouholeté tradici angažovanosti českého státu v regionu, které započala už v období po první světové války.

Mise

  • Naší hlavní misí je dále prohloubit porozumění překotným bezpečnostním, politickým a sociálním změnám na Blízkém východě prostřednictvím výzkumu aktuálních a politicky relevantních témat.
  •  

  • WRovněž usilujeme o formulace doporučení ohledně vývoje na Blízkém východě za účelem podpory rozhodovacích procesu jak v České republice, tak v širším kontextu střední Evropy.
  •  

  • Také se soustředíme na obohacení současně akademické, politické i veřejné debaty ohledně aktuálních příležitostí a výzev, kterým region Blízkého východu čelí, a jejich dopady na domácí a zahraniční politiky evropských států.

Vize

  • Naším cílem je zaplnit existující mezeru na poli think-tanků zaměřujících se na Blízký východ působících v České republice a v širším kontextu střední Evropy.
  •  

  • Usilujeme o to stát se přední výzkumnou institucí ve střední Evropě, které se zaměřuje na publikaci kvalitních, prakticky orientovaných výzkumných výstupů týkajících se vývoje na Blízkém východě.
  •  

  • Chceme rovněž kultivovat akademickou, veřejnou a mediální debatu o Blízkém východě a výzvách, kterým tento region čelí, abychom byli schopni identifikovat a reagovat na hrozby a příležitosti plynoucí z rychlých změn v oblasti.

Partneři, dárci, sponzoři a podporovatelé