Tým PCMR

Tomáš Kaválek - foto

Tomáš Kaválek

ŘEDITEL

tomas.kavalek@vsci.cz
+420 608 108 238, +420 221 506 726

Tomáš Kaválek je ředitelem Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Institutu v Praze. Předtím působil jako přednášející na Technical University of Ostrava/Erbil Campus v Erbílu v Iráckém Kurdistánu. Pracoval jako analytik pro Blízký východ a severní Afriku pro Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO). Dále působil jako visiting fellow v Middle East Research Institute (MERI) v Erbílu v Iráckém Kurdistánu. V roce 2015 strávil šest měsíců jako visiting researcher na Marmara University Research Centre for International Relations (MURCIR) v Turecku a rovněž jako research intern pro International Crisis Group (ICG). Titul Ph.D. získal na Masarykově univerzitě v Brně v oboru politologie. Svoje magisterské studium bezpečnostních a strategických studií dokončil na Masarykově univerzitě v Brně.

Výzkumné zájmy:

 • Ozbrojené konflikty na Blízkém východě
 • Etnické a náboženské otázky na Blízkém východě
 • Kurdská otázka na Blízkém východě
 • Turecká a irácká politika
Radka Havlová - foto

Radka Havlová

ODBORNÁ ASISTENTKA

radka.havlova@vsci.cz
+420 221 506 726

Radka Havlová působí jako odborná asistentka a pedagožka v CEVRO Institutu v Praze. Předtím působila jako odborná asistentka a výzkumná pracovnice na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Na VŠE rovněž získala v roce 2006 Ph.D. v oboru mezinárodních vztahů. Během magisterského studia mezinárodních vztahů a psychologie na VŠE a mezinárodních vztahů a politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity strávila semestr na Muhlenberg College v Pensylvánii v USA, kde se soustředila na rozvojová studia a semestr na Friedrich Schiller University v Jeně v Německu, kde se věnovala mezinárodním vztahům a blízkovýchodním studiím. Mezi její nejnovější publikace patří sborník „Untangling the Mayhem: Crises and Prospects of the Middle East“ (publikovaný nakladatelstvím Peter Lang v roce 2018). V rámci programu Erasmus+ rovněž přednášela na řadě evropských univerzit (na Slovensku, v Polsku, Itálii, Portugalsku a Švédsku) a absolvovala výzkumný pobyt v Číně.

Výzkumné zájmy:

 • Izraelsko-palestinský konflikt
 • Arabské jaro
 • Blízký východ v mezinárodních ekonomických vztahů
 • Asie v mezinárodních vztazích
 • Etnické konflikty, řešení konfliktů
 • Čína v mezinárodních vztazích, Čína na Blízkém východě
 • Belt Road Initiative a Blízký východ
Lenka Klicperová - foto

Lenka Klicperová

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK

lenka.klicperova@vsci.cz

Lenka Klicperová je novinářka a fotografka. Magisterský titul získala na Univerzitě Hradec Králové, hned poté začala pracovat jako novinářka. Od roku 2004 do roku 2018 byla šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země. Od roku 2018 pracuje jako reportérka a fotografka na volné noze. Pracovala v řadě afrických zemí od Angoly přes Namibii, Nigérii, Tanzanii, Keňu, Etiopii, Mali, Burkinu Faso, Čad, Niger či Demokratickou republiku Kongo. Několikrát navštívila Afghánistán, dostala se také do Somálska sužovaného několik dekád trvající válkou.

Od roku 2014 se soustřeďuje na problematiku války s Islámským státem v Iráku a Sýrii. Je spoluautorkou několika dokumentů (Slzy Konga, Latim – Obřezané, Iráčanky, Ženy v zemi Tálibánu, Nezlomené) a řady televizních reportáží. Je nositelkou jedenácti cen a nominací v soutěži Czech Press Photo – jak za fotografie, tak za videotvorbu. V roce 2020 byla zařazena do prestižní databáze Women Photograph, zahrnující nejlepší fotografky z celého světa. V roce 2010 vyšla první kniha Afrika v nás, na níž spolupracovala s Olgou a Václavem Šilhovými a na niž volně navazuje Afrika v nás II. Z práce v Sýrii vznikly dvě knihy Islámskému státu na dostřel I a II, jejichž spoluautorkou je Markéta Kutilová. Společně pak také napsaly další knihy věnující se problematice války v Sýrii a Iráku: Ve Válce (2018) a Válka je mým osudem (2020). V roce 2019 vyšla kniha s názvem AK47, která se věnuje dramatickému životu světově proslulého českého válečného fotografa Antonína Kratochvíla. Klicperová napsala text knihy, který zpracovala na základě Kratochvílova vyprávění. V září 2020 vypukla válka v Náhorním Karabachu. Lenka Klicperová se s Markétou Kutilovou opět rychle přesunula do centra dění. Válku na Kavkaze zachytily obě reportérky v mnoha reportážích, ale také v knize Poslední zapálí vesnici (Euromedia 2021).

Lenka Klicperová spolupracuje s mnoha českými médii, věnuje se také přednáškové činnosti, spolupracuje jako lektorka s Katedrou politologie na Univerzitě Hradec Králové.

Výzkumné zájmy:

 • Ozbrojené konflikty v oblasti Blízkého Východu a Kavkazu
 • Ozbrojené konflikty v Africe
 • Kurdská otázka
 • Islámský stát, jeho vznik, vývoj a budoucnost
Vojtěch Bílý - foto

Vojtěch Bílý

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK

vojtech.bily@vsci.cz

Vojtěch Bílý je výzkumným pracovníkem Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Institutu v Praze. Studoval na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, později vystudoval psychologii na University of Aberdeen ve Skotsku, kde získal titul M.A. Od září 2013 až do června 2014 působil jako dobrovolník-učitel ve Středoafrické republice (SAR), kde se zároveň stal svědkem občanské války. Během nepokojů se účastnil krizových jednání a humanitárních intervencí, spolupracoval se světovými médii, které reportovaly o dění v SAR. Je spoluautorem knihy „Když padají manga“ v níž zachycuje své zkušenosti z válečného konfliktu v SAR. Dlouhodobě působil v neziskové organizaci SIRIRI, v roce 2016 zde působil jako ředitel. Věnuje se i mezinárodnímu obchodu.

Výzkumné zájmy:

 • Ozbrojené konflikty v Africe
 • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 • Euro-Africké vztahy
 • Mezietnické/mezináboženské soužití v Africe

Ramazan Özel

VÝZKUMNÝ STÁŽISTA

ozelramazan@yahoo.com

Ramazan Özel je výzkumným stážistou na Centru blízkovýchodních vztahů (PCMR). V současnosti studuje magisterský program Mezinárodní organizace a krizové řízení na Fridrich-Schiller University v německé Jeně. Bakalářský titul získal v oboru Mezinárodní rozvoj na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2019 působil jako stážista v komunitním centru poblíž uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos, kde zkoumal uprchlickou krizi v Evropě. Ramazan dále působil v rámci studentských výměnných programu na University of Antwerp v Belgii a na Wroclaw University of Economics v Polsku. V roce 2021 se zúčastnil letní školy v Arménii, která se věnovala výzkumu míru a smíření na Kavkaze.

Výzkumné zájmy:

 • Turecká a kurdská politika
 • Kurdská otázka a kurdská hnutí na Blízkém východě
 • Etnické a teritoriální konflikty na Blízkém východě a na Kavkaze
 • Kyperská otázka

Partneři, dárci, sponzoři a podporovatelé