Centrum blízkovýchodních vztahů (PCMR)

Centrum blízkovýchodních vztahů (Prague Centre for Middle East Relations) bylo založeno v září 2019 jako interní výzkumná a vzdělávací instituce CEVRO Institutu. PCMR má sídlo v Praze. Jeho hlavním cílem je dále prohlubovat porozumění současném politickému, bezpečnostnímu, sociálnímu a ekonomickému dění na Blízkém východě. Cílem PCMR je rozšířit všeobecné povědomí a porozumění Blízkému východu v ČR i zahraničí prostřednictvím kvalitního výzkumu aktuálních témat s politickým dosahem a prostřednictvím zapojení médií a širší veřejnosti. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a Youtube.

Tomáš Kaválek - foto

Slovo ředitele

Blízký východ a severní Afrika prochází obdobím významných politických změn, které ovlivňují nejen regionální bezpečnost a stabilitu, ale i mezinárodní politiku. Arabské jaro, které vyústilo v některých zemích ve změnu režimu a vládnutí, přetrvávající ozbrojené konflikty, migrační krize a hrozby islámského radikalismu – to vše jsou témata denně diskutovaná v médiích. Domníváme se, že jim ale chybí dostatek pozornosti v akademické sféře a politické agendě v České republice a střední Evropě a to navzdory dlouholeté tradici angažovanosti českého státu v regionu, které započala už v období po první světové války.

Cílem Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Institutu je přispět k celkovému porozumění rychle se měnící politické reality v regionu a zhodnotit dopady těchto změn na střední Evropu. Bez hlubokého porozumění blízkovýchodního regionu a politik, které se ho dotýkají, není možné adekvátně čelit výzvám a využívat příležitostí, které tato část světa poskytuje. Proto usilujeme o zprostředkování zevrubného popisu a analýz vývoje v regionu politikům a o navržení aktuálních doporučení aplikovatelných v politické praxi.

Jsme rovněž přesvědčeni, že akademická debata vedená skrze výměnu názoru na veřejných debatách, konferencích a dalších podobných akcích je jedním ze základních stavebních kamenů našich aktivit. Věříme taktéž, že Centrum blízkovýchodních vztahů musí hrát aktivní roli ve formování veřejné a mediální percepce a porozumění regionu a jeho turbulentnímu vývoji.

Tomáš Kaválek, ředitel PCMR

Mise

 • Naší hlavní misí je dále prohloubit porozumění překotným bezpečnostním, politickým a sociálním změnám na Blízkém východě prostřednictvím výzkumu aktuálních a politicky relevantních témat.
 •  

 • Rovněž usilujeme o formulace doporučení ohledně vývoje na Blízkém východě za účelem podpory rozhodovacích procesu jak v České republice, tak v širším kontextu střední Evropy.
 •  

 • Také se soustředíme na obohacení současně akademické, politické i veřejné debaty ohledně aktuálních příležitostí a výzev, kterým region Blízkého východu čelí, a jejich dopady na domácí a zahraniční politiky evropských států.

Vize

 • Naším cílem je zaplnit existující mezeru na poli think-tanků zaměřujících se na Blízký východ působících v České republice a v širším kontextu střední Evropy.
 •  

 • Usilujeme o to stát se přední výzkumnou institucí ve střední Evropě, které se zaměřuje na publikaci kvalitních, prakticky orientovaných výzkumných výstupů týkajících se vývoje na Blízkém východě.
 •  

 • Chceme rovněž kultivovat akademickou, veřejnou a mediální debatu o Blízkém východě a výzvách, kterým tento region čelí, abychom byli schopni identifikovat a reagovat na hrozby a příležitosti plynoucí z rychlých změn v oblasti.

Témata výzkumu

 1. Geopolitika Blízkého východu – vztahy mezi regionálními a globálními hráči na Blízkém východě se zvláštním zaměřením na Írán, Saúdskou Arábii, Izrael, Čínu, USA a Rusko
 2.  

 3. Vztahy mezi Evropou a regionem Blízkého východu se zaměřením na vztahy mezi střední Evropou a státy Blízkého východu
 4.  

 5. Ozbrojené konflikty na Blízkém východě Sýrie, Turecko, Irák, Libanon, Jemen, Maghreb…
 6.  

 7. Etnické a náboženské konflikty na Blízkém východě – dynamika vztahů mezi sunnity, šíity a dalšímu etnickými a náboženskými skupinami; separatismus a iredentismus na Blízkém východě
 8.  

 9. Surovinová, environmentální a ekonomická bezpečnost na Blízkém východě role ropy a plynu, změny klimatu, konflikty o vodu, ekonomické problémy na Blízkém východě
 10.  

 11. Vnitropolitický vývoj v zemích Blízkého východu
 12.  

Partneři, dárci, sponzoři a podporovatelé