Zahájení činnosti Centra blízkovýchodních vztahů (PCMR)

Datum publikace: 2. září 2019

Dne 1. září 2019 zahájilo svou činnost Centrum blízkovýchodních vztahů (Prague Centre for Middle East Relations, PCMR) při Vysoké škole CEVRO Institut. PCMR bylo založeno v jako interní výzkumná a vzdělávací instituce CEVRO Institutu. Jeho hlavním cílem je dále prohlubovat porozumění současném politickému, bezpečnostnímu, sociálnímu a ekonomickému dění na Blízkém východě. Cílem PCMR je rozšířit všeobecné povědomí a porozumění Blízkému východu v ČR i zahraničí prostřednictvím kvalitního výzkumu aktuálních témat s politickým dosahem a prostřednictvím zapojení médií a širší veřejnosti.