Webinář „Diskuze o libanonské krizi: Je tentokrát cesta ven?“

Datum publikace: 19. dubna 2021

Centrum blízkovýchodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut (Prague Centre for Middle East Relations, PCMR) uspořádalo webinář na téma „Diskuze o libanonské krizi: Je tentokrát cesta ven?“ Akce proběhla online ve čtvrtek 15. dubna 2021. Našimi hosty byli:

  • Sami Zoughaib, ekonom, The Policy Initiative, Bejrút, Libanon.
  • May Tamimova, doktorandka antropologie na Oxfordské univerzitě a výzkumná pracovnice Evropského univerzitního institutu pro Libyjskou iniciativu.
  • Jan Daniel, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha.

Webinář poskytl aktuální informace o současné situaci v Libanonu. Diskutující se zabývali hlavními příčinami současné stále se prohlubující hospodářské a politické krize, které země čelí. Diskutovali jsme o historických institucionálních, politických a socioekonomických kořenech krize a o tom, jak se promítají a umocňují současnou neutěšenou situaci a vyhlídky na zlepšení. Dotkli jsme se také mezinárodních, především evropských, pohledů na krizi a její řešení. Na závěr byl navržen soubor konkrétních doporučení, která by měla zabránit dalšímu zhoršení situace v Libanonu.

Webinář moderoval Tomáš Kaválek, ředitel PCMR.

Sami Zoughaib je ekonom, který působí pro The Policy Initiative, nezávislý libanonský think-tank. Získal svůj magisterský titul v oboru veřejná politika na University of Reading a bakalářský titul v oboru ekonomie na American University of Beirut. Jeho výzkum se soustředí primárně na libanonskou politiku, zejména mezinárodní donorské konference, parlamentní volby a monitorování legislativních procesů a reforem.

May Tamimova je doktorandou v oboru antropologie na University of Oxford. Soustředí se na urbánní násilí a islamistickou politiku v Libanonu. Konkrétně se věnuje městu Tripoli, kde provedla v letech 2019 až 2020 terénní výzkum. Má více než pět let zkušeností s policy-orientovaným výzkumem v Bejrútu a Florencii, kde působí jako výzkumník pro European University Institute pro Libya Initiative.

Jan Daniel je výzkumník v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Získal doktorský titul v oboru mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě s disertační prací na praktiky udržování míru a narativy v jižním Libanonu. Jeho výzkum se primárně soustředí na propojení mezi mezinárodními diskurzy míru a bezpečnosti a jejich projevech v lokálních praktikách a bezpečnostní politiky ve střední Evropě a východním Středomoří (zejména v Libanonu a Sýrii). Jan publikoval na téma politické sociologie mírových intervencí a narativech hybridní války. Rovněž se podílel na implementaci výzkumných projektů pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR či International Peace Institute a rovněž byl navštěvujícím výzkumníkem na European University Institute a na American University of Beirut.