Memorandun of Understanding mezi CEVRO Institutem a EMP-ABB v Mali

Datum publikace: 8. srpna 2022

Výzkumník PCMR Vojtěch Bílý navštívil dne 11. – 15. července Bamako v Mali. Hlavním cílem návštěvy byl podpis Memorandum of Understanding mezi CEVRO Institutem a École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB), v angličtině Alioune Blondin Beye Peace Keeping School.

EMP-ABB je Training Centre of Excellence Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) a Africké unie (AU). Spolupráce s EMP-ABB se sestává z několika klíčových dimenzí. Za prvé jsou součástí spolupráce výzkum v oblastech udržování míru, bezpečnosti a rozvoje Mali a regionu Sahel. Kooperace rovněž počítá se společnými akademickými publikacemi včetně prakticky orientovaných policy paperů. Dále budeme kolaborovat v oblasti studia, výměny studentů a lektorů a sdílení znalostí a zkušeností během konferencí či seminářů.

Česká republika udržuje silnou přítomnost v regionu Sahelu, zejména v Mali a to i v podobě vojenských misí. Doufáme, že nová spolupráce s EMP-ABB pomůže zaplnit současnou mezeru v expertíze a výzkumných výstupech týkajících se tohoto regionu v české akademické komunitě.

Spolupráce v oblasti výzkumu a publikaci bude probíhat zejména mezi dvěma výzkumnými centry EMP-ABB a CEVRO Institutu, které se této tematice věnuji: PCMR na CEVRO Institutu a Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-Saharien (CARESS), anglicky Centre for Analysis and Research on the Sahel-Saharan Space na EMP-ABB. Geopoliticky pro Evropu klíčový region Sahelu nabízí celou řadu relevantních témat pro výzkum. Ozbrojené konflikty, extrémistické skupiny a vojenské puče patří mezi hlavní faktory podepisující se na nestabilitě v Mali a Sahelu jako takovém. V posledních letech navíc v Sahelu získaly vliv džihádistická uskupení a ideologie. Kromě hrozby extrémismu se na zvyšujícím napětí v Mali a Sahelu podílí i zhoršující se environmentální a sociální problémy.

Vojtěch Bílý si rovněž připravil přednášku pro experty z EMP-ABB. Jeho výstup se věnoval úskalím mírových jednání, přičemž se soustředil konkrétně na příklad Středoafrické republiky (SAR). Vojtěch Bílý hovořil o svojí přímé zkušenosti z mírových jednání v SAR. Argumentoval, že byť je kontext značně odlišný, některé zkušenosti ze SAR jsou přenositelné a aplikovatelné i na současnou situaci v Mali.