Představujeme nového výzkumného pracovníka PCMR Filipa Sommera

Datum publikace: 21. května 2024

Filip v současnosti studuje doktorský program Regionální a politická geografie. Zaměřuje se na kurdskou politiku, blízkovýchodní bezpečnostní, ekonomickou a politickou scénu zejména v Iráku, Sýrii a Libanonu. Cílem jeho disertační práce je představit mechanismy vládnutí mezi jednotlivými klíčovými aktéry na Iráckých sporných územích a jejich vnímání místními obyvateli. Metodologicky pak stojí na pomezí politické geografie, politologie a bezpečnostních studií. V současnosti podnikl několik terénních výjezdů na irácká sporná území, konkrétně například do oblasti Khanaqínu a Kirkúku.

Terénnímu výzkumu ve federálním Iráku a v Regionu iráckém Kurdistánu a federálním Iráku, kde nejprve sbíral data pro svou magisterskou práci o geopolitickém postavení Kurdské regionální vlády (KRG), a nyní provádí terénní výzkum na iráckých sporných územích se věnuje již 5 let. Filip je pak v současnosti lektorem na Americké univerzitě v irácké Sulejmáníji (AUIS), se zaměřením na politickou geografii a současné konfliktní oblasti světa. V neposlední řadě pak působí v rámci Institutu regionálních a mezinárodních studií (IRIS) na AUIS, kde se věnuje politickým, ekonomickým a bezpečnostním tématům na kurdské a irácké politické scéně.

Mezi jeho hlavní akademické výstupy patří: KAVÁLEK, T., SOMMER, F. (2019): Russia’s Imprint in Iraqi Kurdistan: Rosneft’s Ascendancy. Middle East Policy, 26(4), 91-101; SOMMER, F. (2020): Irácký Kurdistán – věčná touha po samostatném státu, Geografické rozhledy, 29(3) 12-15; KAVÁLEK, T., SOMMER, F. (2020): RUSSIAN ENCROACHMENT IN ARAB COUNTRIES SINCE 2011, New Direction; SOMMER, F. (2022): Parlamentní volby v Iráku: větší změny nenastanou, Mezinárodní politika, SOMMER, F. (2022): Irácké parlamentní volby 2021: nejistá cesta v nestabilní zemi?, Geografické rozhledy, 31(3), 18-21 a SOMMER, F. (2022): Válka v Sýrii: 11 let neutichajícího konfliktu, Mezinárodní politika.

Výzkumné zájmy:

• Ozbrojené konflikty v Iráku, Sýrii, Libanonu a širším Blízkém východě
• Nestátní ozbrojení aktéři na Blízkém východě
• Geopolitická situace na Blízkém východě
• Konfliktní oblasti v severní a sub-saharské Africe