Webinář „Současnost a budoucnost Autonomní administrativy severní a východní Sýrie uprostřed rostoucí nestability a výzev“

Datum publikace: 9. srpna 2021

Centrum blízkovýchodních vztahů vysoké školy(PCMR) CEVRO Institutu uspořádalo webinář na téma „Současnost a budoucnost Autonomní administrativy severní a východní Sýrie uprostřed rostoucí nestability a výzev.“ Akce proběhla online ve čtvrtek 24. června 2021. Našimi hosty byli:

  • Özlem Kayhan Pusane, docentka mezinárodních vztahů na Isik University, Turecko.
  • Aviva Stein, spoluzakladatelka a konzultantka pro strategii a rozvoj ve společnosti Catalystas Consulting, Nizozemsko.
  • Kadar Sheikhmous, výkonný ředitel Shar for Development.

Webinář se zabýval současným politickým a bezpečnostním vývojem v Kurdy vedené Autonomní administrativě v severovýchodní Sýrii. Diskutující analyzovali politickou a bezpečnostní situaci, správu a četné výzvy, kterým tato oblast čelí, ať už se jedná o srovnání různých kontextů oblastí s arabskou a kurdskou většinou, nebo o čelení vnitřním a vnějším bezpečnostním a politickým hrozbám. Dotkli jsme se také role vnitřních i vnějších aktérů na severovýchodě se zvláštním důrazem na tureckou politiku.

Webinář moderoval Tomáš Kaválek, ředitel PCMR.

Özlem Kayhan Pusane je docentkou mezinárodních vztahů na Isik University v Turecku. V roce 2002 získala bakalářský titul v oboru mezinárodní vztahy z Middle East Technical University (Ankara, Turecko). Magisterský titul z politologie získala v roce 2004 na University of Notre Dame (Indiana, USA), kde rovněž obdržela v roce 2009 doktorský titul. Özlem se soustředí na otázky bezpečnostních studií, civilně-vojenských vztahů, protipovstalectví, protiteroristické politiky a turecké bezpečnostní a zahraniční politiky.

Aviva Stein je mezinárodní konzultantkou, která se zaměřuje na dobré vládnutí a budování míru. Aviva získala magisterský titul v oboru konfliktních studií a lidských práv na Utrecht University a soustředila svoji profesionální dráhu na zkoumání vlivů prevence konfliktů a jejich řešení, nestátních aktérů, mezinárodního humanitárního práva a genderových problémů zejména v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Pracovala pro řadu mezinárodních aktérů, včetně asistence pro UN-OPCW Joint Mission in Syria, navrhování a implementaci projektů nevládních organizací. Připravovala zprávy a programové evaluace pro rozličné nevládní organizace. Aviva získala zkušenosti se syrskou krizí a kurdskou otázkou při jejich návštěvách severní Sýrie a prací pro řadu organizací občanské společnosti, lokální politické strany, včetně Autonomní administrativy severní a východní Sýrie, Strany demokratické unie (PYD), Strany syrské unie a Kurdský národní kongres (KNK). Aviva připravovala a implementovala rozvojové programy týkající se diplomacie, mezinárodních norem, dobré vlády a potírání násilného extremismu pro širokou paletu klientů včetně nevládních ogranizací, diplomatických misí, univerzit a vlád.

Kadar Sheikhmous je výkonným ředitelem „Shar for Development,“ který se soustředí na posilování občanské společnosti a vládnutí a ekonomický rozvoj v severovýchodní Sýrii obecně se zaměřením na kurdské oblasti. Pochází ze Qámišlí v Sýrii. Kadar má dlouhou rodinnou a osobní historii občanského aktivismu na kurdské kulturní a politické scéně. V březnu 2011 se Kadar podílel na organizaci protestů na Aleppské univerzitě a v širší Sýrii. Kadar byl donucen opustit Sýrii poté, co byly zveřejněny jeho fotografie ze setkání se zahraničními představiteli, když se účastnil v roce 2012 programu Rising Stars v Bosně a v roce 2013 v Praze v České republice. Kadar byl rovněž vybrán jako účastník programu IVLP for Youth Political Leadership amerického ministerstva zahraničí v roce 2014.