Představujeme vám nového výzkumného stážistu na Centru blízkovýchodních vztahů!

Datum publikace: 9. března 2022

Ramazan je v současnosti magisterským studentem v oboru Mezinárodní organizace a krizové řízení na Fridrich-Schiller University v Jeně v Německu. ve svém magisterském výzkumu se soustředí na kyperskou otázku a konflikty na Kavkaze. Ramazan získal bakalářský titul získal v oboru Mezinárodních teritoriálních studií na Mendelově univerzitě v Brně. Zde se soustředil na rozvojová studia, socio-ekonomické a politické problémy rozvojových zemí a rozvojovou pomoc a spolupráci. V roce 2019 působil jako stážista v komunitním centru poblíž uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos, kde zkoumal uprchlickou krizi v Evropě. Ramazan dále působil v rámci studentských výměnných programu na University of Antwerp v Belgii a na Wroclaw University of Economics v Polsku. V roce 2021 se zúčastnil letní školy v Arménii, která se věnovala výzkumu míru a smíření na Kavkaze. Mezi jeho výzkumná témata během působení v Centru blízkovýchodních vztahů CEVRO Institutu patří zejména turecká a kurdská politika, kyperská otázka, kurdská otázka a kurdská hnutí na Blízkém východě a etnické a teritoriální konflikty na Blízkém východě a na Kavkaze. Je nám potěšením přivítat Ramazan v našem týmu a přejeme mu hodně úspěchů s jeho výzkumem.