Debata „Evropská stopa v Sahelu: Příspěvek k bezpečnosti a stabilitě v nepokojném regionu“

Datum publikace: 21. října 2022

Centrum blízkovýchodních vztahů (PCMR) CEVRO Institutu uspořádalo veřejnou debatu „Evropská stopa v Sahelu: Příspěvek k bezpečnosti a stabilitě v nepokojném regionu.“

Akce proběhla v úterý 8. listopadu, 16:00-17:30 v atriu CEVRO Institutu (Jungmannova 17, Praha 1).

Tématem diskuse byla současná role Evropské unie and evropských států v Sahelu. Věnovali jsme se zejména zhodnocení bezpečnostní a politické situace ve světle výzev, kterým region Sahelu čelí včetně politické nestability, islámského radikalismu a povstání či environmentálních problémů.

Našimi hosty byli:

  • Djimé Adoum, vysoký představitel Koalice Sahel
  • Abdoulaye Mar Dieye, zvláštní koordinátor MINSAHEL pro rozvoj v Sahelu

Úvodní slovo měla Emanuela Del Re, zvláštní zástupkyně EU pro Sahel. Debatu moderoval Vojtěch Bílý, výzkumník PCMR.

Akce byla organizována ve spolupráci s Ministerstvem zahraniční ČR a pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského.

Životopisy hostů

Emanuela Claudia Del Re působí jako zvláštní zástupkyně EU pro Sahel od 1. července 2021. Její mandát spočívá v řízení úsilí EU v příspívání k trvalému míru, bezpečnosti a rozvoji v Sahelu. Také koordinuje komplexní přístup EU k regionálním krizi na základě Stategie EU pro bezpečnost a rozvoj v Sahelu. Emanuela Del Re je italské národnosti a má za sebou dlouho akademickou dráhu, během které se intenzivně věnovala výzkumu konfliktních oblast na Blízkém východě, Střední Asii a v subsaharské Africe. Sloužila rovněž jako poslankyně italského parlamentu a též jako náměstkyně italského Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce.

Dr. Djimé Adoum se stal vysokým představitelem Koalice Sahel v únoru 2021 během summitu představitelů států Koalice Sahel v Ndžamena. Mandát dr. Adouma a jeho týmu na Sekretariátu Koalice v Bruselu zahrnuje koordinaci a interakci mezi různými dimenzemi mezinárodních aktivit na podporu zemí G5 Sahel. Dr. Adoum je profesí agronom s více než 25 lety zkušenosti v oboru mezinárodního rozvoje. Rovněž sloužil jako minister zemědělství Čadu a jako technický poradce prezidenta Čadské republiky. Po sedm let také vedl CILSS (Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel) a podařilo se mu během jeho působení mobilizovat podporu nových partnerů jako je Světová banka, která přispela k projektům podporujícím zavlažování a pastevectví. Dalšími partnery se stal USAID a donoři z EU, kteří přispěli k formování strategie větší odolnosti, potravinové bezpečnost a adaptace na klimatické změny.

Abdoulaye Mar Dieye působí jako zvláštní koordinátor MINSAHEL pro rozvoj v Sahelu. V letech 2019 až 2020 sloužil v rámci OSN jako Assistant Secretary General (ASG) a Special Adviser to the UNDP Administrator. V letech 2018 až 2019 pracoval jako UNDP Assistant Administrator a Director for the UNDP Bureau for Policy and Programmes Support. V letech 2013 až 2018 jako ASG and UNDP Assistant Administrator a Director of the Regional Bureau for Africa. Předtím, v roce 2009 až 2013 pak jako Chief of Staff of the UNDP Administrator a Director of UNDP Executive Office a jako Deputy Assistant Administrator a Deputy Regional Director of the UNDP Regional Bureau for Arab States v letech 2006 až 2009. Předtím pan Dieye také působil jako Deputy Special Representative of the UN Secretary General for the United Nations Operations in Cote d’Ivoire (UNOCI) dále jako UN Resident Coordinator, UN Designated Official for Security; a nakonec jako Humanitarian Coordinator a UNDP Resident Representative v Abidžanu, Pobřeží slonoviny.

Před svou prací pro OSN pan Dieye působil na několika seniorních pozicích v senegalské vládě, například post Chief of the General Planning Division and Technical Inspector na Ministry of Planning and Cooperation Senegalu. Vedl přípravu národního plánu rozvoje a mezinárodních vyjednávání ohledně rozvojové financování pomoci.

Pan Dieye je statistický ekonomický inženýr a svůj titul získal na Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE-CESD) na Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) v Paříži. Studoval pokročilou a specializovanou matematiku na Lycée National du Parc ve francouzském Lyonu. Rovněž má magisterský titul v oboru rozvojových studií se zaměřením na ekonomickou politiku a plánování z Institute of Social Studies (ISS) v nizozemském Haagu.